Träning i Tybblelundshallen

Träning i Tybblelundshallen kan ske för alla åldersgrupper så länge det görs i begränsade grupper, större träningsgrupper bör delas upp i mindre enheter.

Dock gäller fortsatt följande rekommendationer för alla:

  • Friidrottsträning, för alla åldrar, ska i första hand genomföras utomhus.
  • I de fall inomhusträning bedrivs bör all uppvärmning genomföras utomhus. Detta för att minska risken för trängsel och minska antalet individer som befinner sig inomhus samtidigt.
  • Inomhusträning med individer som vanligtvis inte träffas bör undvikas.
  • Medicinskt motiverad träning, såsom ordinerad rehabilitering, kan genomföras inomhus. Det är då viktigt att detta sker individuellt och att avstånd hålls till andra individer som eventuellt befinner sig på samma plats.

All nödvändig friidrottsinformation finns i följande dokument:

Information och riktlinjer för friidrotten

Träna säkert hälsar

KFUM Örebro Friidrott

Välkommen till oss

Utvecklas som löpare höjdhoppare sprinter stavhoppare diskuskastare häcklöpare spjutkastare längdhoppare kulstötare mångkampare släggkastare ledare barn vuxen dig själv

KFUM Örebro Friidrott är en ideell förening där du kan utvecklas till ditt bästa jag.

Senaste nytt

Våra sponsorer

Tack för att ni stöttar oss

Våra samarbetspartners

Tack för att ni finns