Träning i Tybblelundshallen!

Aktiva födda 2002 och senare kan träna i Tybblelundshallen så länge det görs i grupper som är högst 8 personer stora (exklusive ledare). Grupper som är större än 8 personer behöver alltså dela upp sig under träningstillfällena.

För elitaktiva kommer träningsmöjligheterna fortsätta vara som de varit under senaste tiderna med tillägget att grupperna max får vara 8 personer stora (exklusive ledare).

Dock gäller fortsatt följande rekommendationer för alla:

  • Friidrottsträning, för alla åldrar, bör i första hand genomföras utomhus.
  • I de fall inomhusträning bedrivs bör all uppvärmning genomföras utomhus. Detta för att minska risken för trängsel och minska antalet individer som befinner sig inomhus samtidigt.
  • Inomhusträning med individer som vanligtvis inte träffas bör undvikas.
  • Medicinskt motiverad träning, såsom ordinerad rehabilitering, kan genomföras inomhus. Det är då viktigt att detta sker individuellt och att avstånd hålls till andra individer som eventuellt befinner sig på samma plats.

All nödvändig friidrottsinformation finns i följande dokument:

Riktlinjer tom 30 april

Träna säkert hälsar

KFUM Örebro Friidrott

Välkommen till oss

Utvecklas som löpare höjdhoppare sprinter stavhoppare diskuskastare häcklöpare spjutkastare längdhoppare kulstötare mångkampare släggkastare ledare barn vuxen dig själv

KFUM Örebro Friidrott är en ideell förening där du kan utvecklas till ditt bästa jag.

Senaste nytt

Våra sponsorer

Tack för att ni stöttar oss

Våra samarbetspartners

Tack för att ni finns