Elitbidrag

Information om KFUM Örebro Friidrotts elitbidragssystem

Elitstödsprogram

För att stödja och stimulera aktiva att satsa på friidrott har klubben ett elitstödsprogram för att möjliggöra det. För att få tillgång till elitstödsprogrammet måste man vara tränande och tävlande för klubben. Även om bidraget uppnåtts föregående år, kan detta dras in om den aktive inte bedriver ambitiös träning. Detta bedöms av tränare i samråd med Sportchef.

Stödet kan erhållas tidigast från och med det år man fyller femton år. Man måste också vara en god representant för klubben och följa klubbens policy och stadgar. Kontrakt skrivs med respektive elitaktiv med förväntningar och förmåner. Elitstödsprogrammet gäller tills vidare och kan endast förändras genom styrelsebeslut.

Generellt klubbstöd

Klubben vill stimulera alla att träna och tävla i friidrott och utvecklas i sin idrott. Därför har klubben ett stort generellt stöd till sina medlemmar. Vi erbjuder tränare för våra aktiva i den dagliga verksamheten, på tävlingar samt på läger.

Vi erbjuder deltagande vid tävlingar enligt gällande tävlingspolicy.

Vi erbjuder subvention av kostnaden vid vissa projekttävlingar.

Vi erbjuder tillgång till vårt medicinska nätverk.

Vi erbjuder klubbkläder till bra klubbpriser.

Medicinskt nätverk 

Klubben har ett upparbetat nätverk med specialister inom sjukvård, träning, rehabilitering och hälsa. Dessa specialister använder vi till våra medlemmar och ni kan få hjälp att komma till rätt person genom kontakt med kansliet.

Elitstödsprogram 

Aktiva kan genom elitstödsprogrammet erhålla elitstöd till sin satsning, antingen genom uppnådda resultatgränser, placeringar på mästerskap eller deltagande i landskamper mm.

Elitstödet kan användas till samtliga friidrottsrelaterade kostnader ex. läger, behandlingar inom det medicinska nätverket, material mm.

Intjänandeår för nästkommande 12 månaders period är från 15 november till 14 november. Grupptillhörigheten är alltid den högsta man uppnått under perioden, man kan aldrig sänkas till lägre nivå under de tolv månaderna.

Elitstöd som inte utnyttjats under perioden tillfaller föreningen. I de fall aktiv inte försvarat sin grupptillhörighet beroende på omständigheter som skada, sjukdom eller orsaker utom den aktives kontroll kan grupptillhörigheten behållas ytterligare ett år. Ny aktiv i klubben erhåller bidrag genom att klassificeras enligt samma princip som ovan. Aktiv som tävlar för klubben men inte äger rätt att delta i SM- tävlingar och serielaget erhåller tre fjärdedelar av ordinarie bidrag.

Resultaten i tabellerna med resultatgränser, skall uppnås med seniorbetingelser vad avser redskap, i godkänd vind och med eltidtagning. Undantaget är att i resultatgrupp D godkännes uppnådda resultat med ålderssatta redskap och häckhöjder.Bidraget är preliminärt och styrelsen äger rätt att innehålla eller kräva återbetalning av bidrag eller del av bidrag om man inte fullgjort sina skyldigheter enligt kontrakt/policy.

Aktiv som byter klubb under tiden 15 november till 15 oktober kan återkrävas på bidrag/träningsläger och liknande som klubben betalat för.

Skyldigheter

Den aktive skall satsa på sin idrott, elitstödet är inte till för idrott av motionskaraktär. Den aktive skall vara en god representant när den representerar föreningen såväl på som utanför tävlingsarenan.

Den aktive skall hjälpa till på av klubben anmodade aktiviteter/arrangemang.

Den aktive måste stå till förfogande vid seriematcher och mästerskap.

Den aktive skall vid seriematcher och mästerskap bära klubbens officiella kläder.

Den aktive måste ha betalt medlemsavgiften. (får inte tas från elitstödet). Aktiv skall ha betalt träningsavgift (får tas från elitstödet). Aktiv som bor och tränar på annan ort betalar inte träningsavgift i Tybblelundshallen, men betalar däremot en tävlingsavgift på 500 kr per år.

Prispengar

Prispengar som erhålls vid tävlingar, jämte ersättningar för ex. uppdrag som hare ligger utanför systemet. De aktiva får ut intjänade prispengar som ersättning för idrottsrelaterade varor och tjänster mot uppvisande av kvitto. Pengarna kan även betalas ut direkt till den aktive men om kostnader för klubben uppkommer vid utbetalning äger klubben rätt att ta ut kostnaden av den aktiva. Den aktive har även möjligheten att starta eget bolag som sedan kan fakturera klubben.

Bidragets storlek

  • Grupp A ger 18.000 + Vinterläger (värde 12.000) + Vårläger (värde 9.000)
  • Grupp B ger 12.000 + Vårläger  (värde 9.000)
  • Grupp C ger 7.000
  • Grupp D ger 3.000

Resultatgränser 2020

Kvinnor

GrenGrupp AGrupp BGrupp CGrupp D
100m11,7511,9512,2512,55
200m24,1024,5024,9025,50
400m54,0055,5057,5059,50
800m2.06,002,10,002.13,002.16,00
1500m4.20,004.28,004.40,004.55,00
5000m16.10,0016.30,0017.00,0017.40,00
10000m34.10,0035.10,0036.20,0037.30,00
Halvmaraton1,15,001.18.001.21.001.25.00
Maraton2.41.002.50.002.59.003.08.00
Hinder10.10.0010.40,0011.15,0012.00,00
100m häck13,7014,2014,7515,45
400m häck59,5061,5063,5065,00
Höjd1,841,761,701,61
Stav4,254,003,703,35
Längd6,256,005,605,30
Tresteg12,9012,4011,9011,40
Kula15,0014,0013,0012,00
Diskus50,0045,0042,5039,00
Slägga64,0057,0053,0045,00
Spjut51,0045,0041,0038,00
Sjukamp56005100 4700 
Inomhusgren    
60m i7,507,647,787,93
60m häck i8,508,678,859,10
3000m i9.30,009.55,0010,20,0010.40,00
Viktkastning18,0015,5014,0013,25

Män

GrenGrupp AGrupp BGrupp CGrupp D
100m10,5510,8511,0511,30
200m21,3021,7022,1022,50
400m47,5048,5049,7051,00
800m1.49,501.52,001.54,501.57,50
1500m3.45,003.49,003.54,004.02,00
5000m14,15,0014.30,0014.50,0015.30,00
10000m29.30,0030.30,0031.40,0032.30,00
Halvmaraton1.06.301.08.301.11.001.14.00
Maraton2.20.002.25.002.36.002.45.00
Hinder8.40,009.00,009.40,0010,15.00
100m häck14,2014,6015,3016,00
400m häck52,5054,5057,5060,00
Höjd2,142,082,001,94
Stav5,204,954,654,35
Längd7,557,257,056,70
Tresteg15,5014,9514,3013,70
Kula17,8016,2514,5013,50
Diskus60,0051,0045,0040,00
Slägga67,0059,0054,0047,00
Spjut76,0068,0062,0053,00
Tiokamp7800730066005900
Inomhus    
60m i6,806,957,057,18
60m häck i7,958,258,709,00
3000m i8.10,008.25,008.45.009.10,00
Viktkastning19,0017,5015,0014,00


Alternativ till resultatgränser

Mästerskapsplaceringar

 Grupp AGrupp BGrupp CGrupp D
Stora SMGuld-silver-bronsFyra-sexa  
Inne SMGuldSilver-BronsFyra-FemmaSexa
Stafett SM  GuldSilver-brons
JSM 22 år ute Guld-SilverBronsFyra-sexa
SM 22 år inne GuldSilverBrons
JSM 22 år stafett   Guld
JSM 19 år ute GuldSilver-bronsFyra-sexa
JSM 19 år inne  GuldSilver-brons
JSM 19 år stafett   Guld
USM 17 år ute  Guld-silverBrons-sexa
USM 17 år inne   Guld -silver-brons
USM 17 år stafett   Guld
USM 16 år ute   Guld – fyra
USM 16 år inne   Guld-silver-brons
USM 15 år ute   Guld – fyra
USM 15 år inne   Guld – silver-brons
USM 15 år stafett   Guld


Anmärkning: Vid SM tävlingar räknas alltid Guld på rätt plats men övriga placeringar kan bero på antalet fullföljande i grenen. Vid färre än åtta fullföljande i tävlingsklassen minskas placeringsnivån med en plats för varje fullföljande. Exempelvis en tredjeplats med endast sex deltagare.de jämförs med en femteplats i en tävling med fullt antal. Följaktligen tittar man i tabellen för femteplacering och placeras där.

 

Deltagande i följande landskamper och ungdomsstatistik som ordinarie

Vid uttagning berättigas man till elitbidrag. Förhinder så som sjukdom eller skada som förhindrar den aktives deltagande, påverkar ej placeringskategori.

 Grupp AGrupp BGrupp CGrupp D
SeniorerOS-VM-EM, Finnkamp & EuropacupenNordiska inomhus  
J 22 årJunior EMNordiska   
J 19 årJunior VM och EMNordiska  
J 17 år Junior VM och JEM & Ungdoms OS

Ungdoms-

finnkampen

 
Statistik ute 15-19   Plats ett, två, tre.

 

Anmäkning: I J-22 & J-19 hamnar man endast i kategori B vid deltagande på Nordiska om man samtidigt vid avslutad säsong ligger topp 3 i Sverige i sin åldersklass. Annars placeras den aktive i grupp C.