Tävlingspolicy

OBS: Under revidering för 2024, så förändringar kan komma att ske.

Samtliga aktiva i föreningen

Klubben betalar anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar enl. följande:

 • Aktiva tävlar inte i mer än i tre individuella grenar/dag. Undantaget mångkamp.
 • För barn upp t.o.m. tio år sker tävlingar inom distriktet. Undantag görs vid eventuella projekttävlingar eller kontakt med kansli.
 • För yngre ungdomar elva till fjorton år sker tävlingar även i granndistrikten samt eventuella projekttävlingar (t.ex. Svealandsmästerskapen).
 • För alla från femton års ålder(sklass) betalar klubben anmälningsavgift till av SFIF sanktionerade tävlingar.
 • Veterantävlingar är undantagna och veteraner (aktiva från 35 år) betalar avgifterna själva.

Elitgrupp D klubben betalar följande.

 • Anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige.
 • Reskostnad inom Sverige.
 • Elitbidrag grupp D ekonomiskt stöd på 3000 kronor

Elitgrupp C klubben betalar följande.

 • Anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige.
 • Reskostnad inom Sverige.
 • Boendekostnad inom Sverige.
 • Elitbidrag C ekonomiskt stöd på 7000 kronor

Elitgrupp B klubben betalar följande.

 • Anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige och kan godkännas också för tävlingar i Europa. Om den aktive vill att boende & resa bekostat utöver elitbidrag, behöver detta godkännas av styrelsen.
 • Reskostnad inom Sverige.
 • Boendekostnad inom Sverige.
 • Träningsläger (vårlägret)
 • Elitbidrag grupp B ekonomiskt stöd på 12000  kronor

Elitgrupp A klubben betalar följande.

 • Anmälningsavgifter till av SFIF sanktionerade tävlingar inom Sverige och Europa. Res- & boendekostnad för tävlingar utomlands. Tävlingsplanering skall inlämnas inför säsong och godkännas av styrelsen, vad gäller tävlingar utomlands.
 • Reskostnad.
 • Boendekostnad.
 • Träningsläger (vårlägret)
 • Träningsläger (jul-nyår)
 • Elitbidrag grupp A ekonomiskt stöd på 18000 kronor.

Villkor

Resekostnader

Resekostnad inom Sverige betalas ut för resa med buss, tåg eller bil (välj billigaste möjliga alternativ).

För resa med bil betalas den skattefria ersättningen enligt Skatteverkets regler.

För de som har rätt att tävla utanför Sverige kan ev. flyg användas. Dock skall det billigaste alternativ skall väljas (helst lågprisbolag). Kansliet kan vara behjälpligt vid behov. Samåkning ska prioriteras till tävlingar.

Boendekostnad

Hotellstandard upp till liknande Scandic kan väljas.

Hotell måste bokas i god tid.

Begränsningar

Om kostnaden för anmälningsavgifter, resor och boende betalas av tävlingsarrangör utgår inte ersättning från klubben.

För betalning av boendekostnad (förutom vid SM-tävlingar) skall tävlingen äga rum minst 22 mil från Örebro, alternativt ha en starttid före kl. 11.00.

Anmärkning. Om kostnader för tävling inte omfattas av tävlingspolicyn så kan aktiv betala själv. Eventuellt elitbidrag kan givetvis användas.

Tränare/ledare behandlas lika som de aktiva.

Traktamente

Traktamenten betalas inte ut enligt tävlingspolicyn.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för aktiv och tränare ersätts inte.

Projekttävlingar

Vid vissa projekttävlingar sker subvention från klubbens sida. Detta meddelas på förhand via kansliet. Klubben bestämmer hur stor kostnad som skall tas ut av den aktive. Denna avgift betalar samtliga deltagare, oavsett vilken grupp man tillhör.

SM-tävlingar

Vid SM-tävlingar (exkl. Veteran-SM och Skol-SM) betalar klubben både reskostnad och boendekostnader för samtliga deltagare.

Klubben betalar ingen matersättning vid SM-tävlingarna, undantaget klubbgemensam SM-middag.

Kvalificering till SM-tävlingar

För att ta del av klubbens SM-förmåner och deltaga på SM-Tävlingar skall den aktive vara med på topp 20 listan i Sverige i sin respektive klass och disciplin. Undantagsfall görs i konkurrenskraftiga grenar via samtal med Sportchef.

Uppdrag för Svenska Friidrottsförbundet/Landslaget

Om aktiv och/eller tränare är uttagna till aktivitet av SFIF står klubben för kostnader både för aktiv och tränare om detta inte bekostas av SFIF. Personlig tränare till aktiv som är uttagen till landslagsuppdrag men som inte är uttagen av SFIF får sina kostnader betalade av klubben. Vid utlandstävlingar utanför Norden krävs särskilt godkännande av styrelsen för tränardeltagande.

Bokningar

Bokningar av resor och boende i samband med tävlingssäsong, görs enklast av aktiv/tränare enskilt med eget kort då avbokningsskydd, försäkring etc finns i korten. Vid särskilda projekttävlingar, SM-sammanhang och läger sker dessa bokningar via kansliet.