Engagera dig mer

Så här kan du engagera dig mer för att stöjda vår klubb

Vi är en ideell förening, och därför krävs det också mycket ideellt engagemang för att klubben skall kunna fungera på bästa sätt. Nedan ser ni ett antal roller som man kan ta på sig som betyder mycket för klubben, men som inte kräver allt för mycket tid. Är man intresserad av någon av nedanstående kan ni kontakta kansliet på: info@kfumorebrofriidrott.se.

Vi söker följande:

 • Grenansvariga vid tävlingar
  Man genomgår en kort utbildning och har sedan vid tävlingar lite mer ansvar för en särskild gren/grengrupp.
 • Tekniskt lagda personer
  Personer som vid våra friidrottstävlingar kan sköta eltidtagning och målkamera. Även uppsättning, säkerställande av nätverk, kablage, uppdatering av datorer m.m..
 • Starters till våra tävlingar
  Man genomgår en starter-utbildning och får sedan ett lite mer ansvarsfyllt, men väldigt roligt funktionärsuppdrag.
 • Våra kommittéer 
  Personer som kan engagera sig i någon av våra kommittéer där vi alltid behöver mer folk – Dessa kommittéer finns att hitta på vår hemsida 
 • Sponsring
  Detta är ett jobb som det aldrig kan göras för mycket av. Vi har i dagsläget ingen marknadskommitté som man kan ingå i, men vi skulle gärna starta upp en så att flera kan dela på arbetsuppgifterna. Sponsring kan innefatta att vara med på tröjan på våra lopp, ha skyltar och banderoller i hallen, höja kvalitén på våra arrangemang genom att vara där på plats och skapa ”happening” kring arrangemangen, skapa samarbeten och eventuella avtal som gynnar klubben m.m.