Tränarersättning

Tränarersättning för KFUM Örebro Friidrotts tränare

Tränarna är en av våra viktigaste resurser. Vi kan aldrig ersätta tränarna helt efter förtjänst. Föräldrar som tränar grupp där eget barn under tretton år ingår, är inte berättigade till tränarersättning. Ersättning ges till tränare som planerar och leder träning för våra aktiva på plats i Örebro. När en träningsgrupp består av minst tio aktiva kan ersättning lämnas till två tränare i gruppen.

Närvarorapporteringen måste skötas för LOK-stöd och redovisning av träningstillfällen lämnas till kansliet för de som rapporterar det. Tränare ska också åka med på läger och tävlingar när så är möjligt. Alla tränare ska ha positiv attityd till klubben och övriga tränare/tävlande. För träning som bedrivs av tränare med annan klubbtillhörighet ersätts tränaren med ett engångsbelopp per säsong. Ersättning sker enligt överenskommelse med Sportchef och styrelse.

Tränare 100 kr/träningstillfälle, maximalt 3000 kr/kvartal

  • Tränare som ej tränar egna barn (yngre än 13 år)              
  • Tränare med grupp där aktiva är 13 år eller äldre

Elittränare 4000 kr/kvartal 

  • Tränare för ungdomsgrupp/er (USM-ålder) minst fyra gånger/vecka.
  • eller tränar en grupp med minst fem aktiva varav minst en är elitaktiv.

Elittränare 5500 kr/kvartal 

  • Tränare som tränar en grupp med minst tre elitaktiva.

Allmänt

  • Alla tränare/ledare berättigas till ett gratis träningskort i Tybblelundshallen. 
  • Alla tränare är berättigade att få en ny ledartröja vartannat år. 
  • För att få sin ersättning krävs det att man har utbildning för den ålder man tränar. 

Resepolicys för tränare

Tränarna ska i princip ha samma ersättning vid resor/boende i samband med tävling som de aktiva de tränar har. Tränare ska inte betala för resa/boende i samband med läger. Klubben betalar inte traktamentsersättning för vare sig aktiva eller tränare.