Tränarersättning

TRÄNARERSÄTTNING 2020

Tränarna är en våra viktigaste resurser. Vi kan aldrig ersätta tränarna helt efter förtjänst. Vi har allmänna regler att förhålla oss till. Bland annat får vi inte betala tränarna högre arvode än ett halvt basbelopp per år.

  • 100 kronor till de tränare som har ett träningspass/vecka.
  • 200 kronor till de tränare som har två träningspass/vecka.
  • 4000/kvartal till de som är tränare för ungdomsgrupp/er minst tre gånger/vecka eller tränar en elitaktiv (minst grupp C).
  • 5500/kvartal till de tränare som tränar minst två elitaktiva (minst grupp C), eller som tränar en elitaktiv + grupp med ungdomar i minst USM ålder tre gånger/vecka.
  • Alla tränare/ledare som ej erhåller ekonomisk ersättning för sitt tränarskap, berättigas till ett gratis träningskort i Tybblelundshallen. 
  • Alla tränare/ledare får delta i klubbens egna arrangemang utan kostnad.
  • Alla tränare är berättigade att få en ny ledartröja vartannat år. 
Tränarersättningarna gäller för tränare som tränar aktiva i Örebro eller på plats på annan ort. Har man en elitaktiv eller elitaktiva på distans betalar klubben istället reseersättning för att underlätta träningen av den aktive. Vid särskilda överenskommelser kan andra premisser gälla.
 
Med arvoderad tränare menas sådan tränare som planerar och leder träning på plats. Vid varje träningstillfälle kan högst två tränare vara berättigade till arvode. Närvarorapporteringen måste skötas och lämnas till kansliet. Föräldrar som tränar grupp där eget barn under tretton år ingår är inte berättigad till arvode. Våra vuxna aktiva (18+) som också verkar som tränare, minst två gånger i veckan, har som övriga ledare gratis träningskort i hallen, även om de erhåller ekonomisk ersättning. Tränare ska också åka med på läger och tävlingar. Alla tränare ska ha positiv attityd till klubben och övriga tränare/tävlande. Utsocknes tränare som tränar klubbens aktiva, har ersättning enligt ovanstående. Ingen tränare får i samband med våra träningar ha aktiva som är utomstående (tillhör annan förening) utan godkännande från Sportchef.

Resepolicys för tränare

Tränarna ska i princip ha samma ersättning vid resor/boende i samband med tävling som de aktiva de tränar har. Tränare ska inte betala för resa/boende i samband med läger. Klubben betalar inte traktamentsersättning för vare sig aktiva eller tränare.