Tränarersättning

Tränarna är en våra viktigaste resurser. Vi kan aldrig ersätta tränarna helt efter förtjänst. Föräldrar som tränar grupp där eget barn under tretton år ingår är inte berättigad till arvode. Med arvoderad tränare menas sådan tränare som planerar och leder träning på plats. Vid varje träningstillfälle kan högst två tränare vara berättigade till arvode. Närvarorapporteringen måste skötas och lämnas till kansliet. Tränare ska också åka med på läger och tävlingar. Alla tränare ska ha positiv attityd till klubben och övriga tränare/tävlande. Utsocknes tränare som tränar klubbens aktiva, har ersättning enligt nedanstående. Ingen tränare får i samband med våra träningar ha aktiva som är utomstående (tillhör annan förening) utan godkännande från Sportchef. Tränarersättningarna gäller för tränare som tränar aktiva i Örebro eller på plats på annan ort. Har man en elitaktiv eller elitaktiva på distans betalar klubben istället reseersättning för att underlätta träningen av den aktive. Vid särskilda överenskommelser kan andra premisser gälla.

Tränare 100 kr/träningstillfälle

  • Tränare med grupp där barn är 13 år eller äldre
  • Tränare som ej tränar egna barn (yngre än 13 år)

Elittränare 4000 kr/kvartal 

  • Tränare för ungdomsgrupp/er (USM-ålder) minst fyra gånger/vecka 
  • eller tränar en elitaktiv (minst grupp C).

Elittränare 5500 kr/kvartal 

  • Tränare som tränar minst två elitaktiva (minst grupp C)
  • eller som tränar en elitaktiv + grupp med ungdomar i minst USM ålder fyra gånger/vecka.

Allmänt

  • Alla tränare/ledare berättigas till ett gratis träningskort i Tybblelundshallen. 
  • Alla tränare/ledare får delta i klubbens egna arrangemang utan kostnad.
  • Alla tränare är berättigade att få en ny ledartröja vartannat år. 
  • För att få sitt arvode krävs det att man har utbildning för den ålder man tränar.

Resepolicys för tränare

Tränarna ska i princip ha samma ersättning vid resor/boende i samband med tävling som de aktiva de tränar har. Tränare ska inte betala för resa/boende i samband med läger. Klubben betalar inte traktamentsersättning för vare sig aktiva eller tränare.