Litteratur på kansliet

 Titel
 Författare
 Utgivning                                      Utlånad
 Allmänna idrottsböcker:
 Idrottens Rörelselära – motorik & motorisk inlärning  Richard A. Schmidt & Craig A. Wrisberg  2001
 Bålstabilitet – Fakta och övningar på balansboll  Joanne Elphinston & Paul Pook  2003
 Fysisk aktivitet för alla  Barbara A. Brehm  2006
 Crosstraining  Christian Carlsson  2001
 Rörlighet – Träning för bättre prestation  SISU Idrottsböcker  2016
 Dukat för prestation – Recept- och näringsgguide för aktiva idrottare  Agneta Andersson  1996
Idrottens träningslära Claes Annerstedt och AsbjØrn Gjerstedt  1992
 Anatomi med rörelselära och styrketräning  Rolf Wirhed  2012
 Träna smart – Undvik överträningssyndrom  SISU Idrottsböcker  1999
 Idrottarens massagebok  Thomas Lindholm  2000
 Formtoppning – Strategier inför tävling  Göran Andersson  1996
 Basic – En bok om grundträning  Mats Mejdevi  1996  JA-SUSANNE S
 Krachttraining en coördinatie  Frans Bosch  2010
 Talangutveckling – motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom  SISU Idrottsböcker  2005
 Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom  Michail Tonkonogi & Helena Bellardini  2012
Stretching – Töjövningar för hela kroppen  SISU Idrottsböcker 2000
Starka fötter för idrottaren och motionären
SISU Idrottsböcker 2008
Lär dig avslappning       SISU Idrottsböcker
 2000
Träna med medicinboll SISU Idrottsböcker
 2010
Friidrott:
 Friidrott för barn
 SISU Idrottsböcker  2011
 Friidrott för ungdom 14-17 år  SISU Idrottsböcker  2003
From beginner to Bubka and Isinbayeva too!  Alan G. Launder & John T. Gormley  1985
 Stavhopp – Den kompletta träningsläran mot högre höjder  Ulf Bjuhr & Hans Lagerqvist  2004
 Svensk friidrotts tränarfilosofi  Ragnar Lundqvist  2006
 Complete Book of Jumps  Ed Jacoby & Bob Fraley  1995
 Skador & Rehabilitering
 Skador och sjukdomar – Akut omhändertagande inom idrotten  SISU Idrottsböcker  2015
  Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering  Roland Thomeé m.fl.  2008
 Barn & Ungdom
 Lekar & stafetter  SISU Idrottsböcker  2008
 Världens bästa coach för barn- och ungdomsidrott  Jim Thompson  2009
 Världens bästa idrottsförälder  Jim Thompson  2010
 Träna med roliga lekar utomhus  SISU Idrottsböcker  2011
 Svensk idrott – Världens bästa. Diskussionskort – Individuell idrott.  SISU Idrottsböcker  –
 Styrketräning
 Strength training for athletes  Michael A. Winch  2004
 Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering  Roland Thomeé m.fl.  2008
 Mer kött på benen – en bok om styrketräning och dess effekter  Erland Colliander & Katarina Woxnerud  1994
 Mental Träning:
 På väg mot perfekt prestation  Anne Marte Pensgaard  2000
 Mental Rådgivning – Din väg till målet  Anders Plate & Johan Plate  2001
 Tankens kraft – idrottspsykologi i teori och praktik  Urban Johnson mfl.  1999
 Flow och idrott  Mihaly Csikszentmihalyi & Susan A. Jackson  1999
Explosivitet, snabbhet och spänst: 
  Idrottarens spänstbok – Spänst och Elasticitet i Muskler och Senor  Ulla Svantesson, Roland Thomeé & Jon Karlsson   2001
 Träna snabbhet och explosivitet  Mattias Sunneborn  2015
  Snabbhetsträning  Lee E. Brown & Vance A. Ferrigno  2009
 Uthållighetsträning:
 Uthållighet – träning som ger resultat  Christian FrØjd mfl.  2006
 Malins löparbok – Din guide till bättre löpning  Malin Ewelöf & Sten Feldreich  2000
 Tävlingsregler:
 Handbok för barn- och ungdomstävlingar  Svensk friidrott  2006
 Tävlingsregler för Friidrott  Svenska friidrottsförbundet  2014
 Ledarskap:
 Kreatin coaching – när det surrar i bollen  PG Fahlström & Carl-Axel Hageskog  2010
 Två och två blir Fem – om teambuilding och teamarbete  Lasse Hogedal  1996
 Jaget, laget, Teamet  Lars Hogedal & Margareta Lycken  2007
 Bli din egen bästa coach – Om ledarskap, livsmål och utveckling  Pia Nilsson  1998
 Världens bästa coach för barn- och ungdomsidrott  Jim Thompson  2009