Föräldramöten

Några viktiga viktiga punkter som kan tas upp vid föräldramöten

SISU-Blankett

Vid föräldramöten eller aktivitet med träningsgruppen skall man fylla i en SISU-utbildningsblankett som man sedan lägger i den gröna brevlådan utanför kansliet. Dessa blanketter finns utanför kansliet och står även i konferensrummet för att göra dem lättillgängliga vid föräldramöten.

Funktionärer

För att föreningen skall kunna fungera på bästa sätt behövs det ideellt engagemang. Mycket av detta engagemang ligger i att föräldrar m.fl. ställer upp som funktionärer i föreningen. En gång varje år skickas det ut funktionärslistor till respektive grupper från oss i kansliet, där ni förväntas samla in funktionärer till våra arrangemang (2 funktionärsuppdrag per år, för varje barn i klubben). Vikten av att ställa upp som funktionär kan betonas vid varje föräldramöte och ni får gärna betona att det finns lite mer ansvarsfulla funktionärsuppdrag som vi alltid behöver fler folk till. Detta kan vara starters till tävlingar, grenledare, eltidtagare m.fl. Vill man som förälder ta ett mer ansvarsfullt uppdrag (betona att uppdragen inte tar längre tid!), där man behöver gå en kort utbildning, så är detta som är något oerhört uppskattat från klubbens sida.

Man kan visa sitt intresse genom att kontakta oss på info@kfumorebrofriidrott.se

Kommittér

Vi har i klubben ett antal kommittéer som jobbar med olika ansvarsområden i klubben. Till dessa kommittéer söker vi alltid fler personer. Detta är något ni kan ta upp på era föräldramöten och hänvisa till Våra Kommittéer.

Tränings- & tävlingskläder

Vi vill att så många som möjligt tränar med KFUM Örebro Friidrotts kläder och därför är det bra att ni vid föräldramöten hänvisar hur man kan införskaffa våra tränings- och tävlingskläder. På vår hemsida kan man hitta vår klubbkollektion. Kläderna köps via Klubbteamet.

Tävlingar (guide hemsida)

På vår hemsida finns det en flik som heter tävlingsguide som kan vara bra för nya friidrottsföräldrar att ta sig igenom. Där finns även lite rekommendationer på tävlingar genom åldrarna. Annars nås tävlingar runt om i Sverige via nedanstående länkar:

friidrott.se

webathletics.se

trackandfield.se

friidrottsanmalan.se

Läs även KFUM Örebro Friidrotts tävlingspolicy.

Tränings- & tävlingsplanering

Vid varje föräldramöte kan det vara bra att presentera en lätt översiktlig tränings- och tävlingsplanering så att föräldrarna i gruppen får en bild av hur ni som tränare tänker.

Kontakt med kansli

Vid frågor och annat som känns oklart kan ni alltid hänvisa föräldrarna till att kontakta oss på kansliet. Våra kontaktuppgifter finns på hemsidan under kontakta oss.