Våra kommittéer

Tävlingskommittén

Denna kommitté sköter klubbens egna tävlingsarrangemang.

 • Jonathan Waern, jonathanwaern@gmail.com
 • Christer Tapper, tapper.christer@gmail.com
 • Viktoria Tranderyd, viktoria.tranderyd@orebro.se
 • Johan Ingjald, johan.ingjald87@gmail.com
 • Tobias Tranderyd, kfum06tranderyd@gmail.com
 • Gustav Zetterlund, gustav00zetterlund@icloud.com
 • Rebecca Edberg, rebecca@kfumorebrofriidrott.se
 • Christer Palmén, christer@kfumorebrofriidrott.se

Hallkommittén

Kommitténs uppgift är att sköta hallen så att denna är i gott skick. Inköp av idrottsmaterial efter önskemål och att två gånger om året arrangera brukarrådsmöten är också uppdrag som hallkommittén står för. De ansvarar även för egen budget. Denna kommitté har även som uppdrag att arbeta för en ny utomhusarena.

 • Jörgen Drageryd, jorgen.drageryd@gmail.com
 • Olle Jakobsson, ollejakob@hotmail.com
 • Patrik Swens, patrik@kfumorebrofriidrott.se
 • Christer Palmén, christer@kfumorebrofriidrott.se

Å-stadsloppskommittén

Denna kommitté arbeta för att förbättra arrangemanget, både vad gäller deltagarantal och kvalité.

 • Christer Palmén, christer@kfumorebrofriidrott.se
 • Anders Harker, anders@atmmc.se
 • Fredrik Johnsson, fredrik.johnsson@ullmax.se
 • Johan Ingjald, johan.ingjald87@gmail.com

Resekommittén

Kommitténs uppdrag ligger i att boka boende och resor i samband med tävlingar av mästerskapskaraktär och träningsläger.

 • Viktoria Tranderyd, viktoria.tranderyd@orebro.se