Feriepraktik på vår Friidrottsskola sommaren 2020

Av KFUM Örebro Friidrott
KFUM Örebro Friidrott kan erbjuda sommarjobb på vår Friidrottsskola till dig som är född mellan 2002-06-01 och 2004-12-31 och är skriven i Örebro kommun under följande veckor: 25-27 eller 31-33.


Du hittar mer information på Örebro kommuns hemsida, där du även gör din ansökan:

https://www.orebro.se/omsorg–stod/pengar–bidrag/jobb–arbetsmarknad/feriepraktik.html

Är du intresserad av att sommarjobba hos oss på KFUM Örebro Friidrott gör du så här:
Registrera dig på Örebro kommuns hemsida senast 15 mars. Använd länken ovan.
Skicka ett mejl till med följande uppgifter till info@kfumorebrofriidrott.se
– Namn och personnummer (10 siffror)
– Adress
– Mobilnummer
– E-postadress
– Skicka med en kort beskrivning av dig själv

För de som blir erbjudna arbete kommer en obligatorisk informationsträff att hållas i slutet av maj/början av juni.

Anmälan måste vara inne senast söndag den 15 mars!

Hälsningar
KFUM Örebro Friidrott
019-102636