Utlysning årsmöte

Av Gustav Zetterlund

Härmed utlyses KFUM Örebro Friidrotts årsmöte till den 29 mars kl. 19.00. Utgångspunkten är att ha detta möte fysiskt i Tybblelundshallens konferensrum men om restriktioner skulle förhindra detta kommer mötet istället hållas digitalt. Årsmötets fullständiga handlingar publiceras närmare mötet. Styrelsen KFUM Örebro Friidrott

Ändringar på Örebro Indoor Games 2022

Av KFUM Örebro Friidrott

Pandemin gör att vi tyvärr måste göra vissa förändringar får att kunna säkerställa att vi följer de rekommendationer som nu gäller. Vi kommer t ex inte att kunna erbjuda någon försäljning i år. Tränare som önskar vara på plats behöver föranmäla sig. Anmäl på info@kfumorebrofriidrott.se eller mikael@kfumorebrofriidrott.se Vi behöver tyvärr begränsa tävlingen i antal deltagare…