Fler funktionärer!

Av KFUM Örebro Friidrott
7-8 mars är det dags för IUSM och det kommer att bli två spännande dagar med deltagare från hela landet.
Vi behöver fler funktionärer på IUSM så har du inte anmält att du ska hjälpa till på något av våra arrangemang eller vill du hjälpa till lite extra så har vi fortfarande några funktionärsplatser som behöver fyllas.
Vi behöver under lördagen den 7/3 och söndagen den 8/3 funktionärer i höjd, längd och i kula. Vi behöver även några funktionärer i caféet och i informationen.
Skicka ett mail till oss på info@kfumorebrofriidrott.se om du kan hjälpa till på lördagen eller söndagen under IUSM!
Tack för att du ställer upp för oss i KFUM Örebro Friidrott!